Törvények - Határozatok , melyek a közbeszerzési eljárásokat szabályozzák

       Hotărâre nr 198 din 2008 - pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006

      Norma din 2006  - versiune actualizată la data de 04/03/2008 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

      LEGEA nr.228/2007 - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

      Hotărârea Guvernului României nr.71/2007 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

     Hotărârea Guvernului României nr.168/2007 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

      ORDIN nr.2181/23.11.2007 - Ordin privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate 

      HOTĂRÂREA Guvernului nr.1660/2006  - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

      ORDIN nr.1679/2006 - Ordin privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare

      Ordinul nr.183/2006 - privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media.

      Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

      HOTĂRÂREA Guvernului nr.942/2006 - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

      HOTĂRÂREA Guvernului nr.925/2006 - Hotărâre privind aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

      LEGEA nr.337/2006 - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

      ORDONANTA nr.30/2006 - Ordonanta de urgentă privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

      Legea nr.346/2004 - privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2006.

      Ordonanta 34/2006 - Ordonanta de urgentă privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.