Közbeszerzési eljárásokról

Szerzödö felek figyelem !  -  Módosítások a OUG 129/2007 visszautasítása révén     

Eljárás tipusa Ertékküszöbök Lebonyolítás
1. Nyílt lícit 100.000 euro felett AFA nélkül Altalában egy lépésben - amennyiben a közbeszerzést odaítélö dokumentáció tartalmazza, megrendezhetö egy elektronikus kiegészítö eljárás is
2. Szükített (zárt) lícit 100.000 euro felett AFA nélküli érték Altalában két lépésben zajlik :
  • a résztvevök kiválogatása
  • az ajánlatok értékelése

Amennyiben a közbeszerzés odaitélési dokumentáció tartalmazza, megrendezhetö egy elektronikus kiegészítö eljárás is.  Az eljárás többlet felajánlások esetén alkalmazandó

3. Versenytárgyalások   Három lépésben zajlik le :
  • a résztvevök elöválogatása
  • tárgyalások a kiválogatott felekkel, a megfelelö megoldások kidolgozása és kiválogatása érdekében, amelyek megfeleljenek a szerzödö feleknek, minek utánna a résztvevök benyújhatják a végleges ajánlatokat
  • végleges ajánlatok értékelése

Alkalmazás :

- amennyiben a szerzödés nagyon összetett (a szerzödni kivánó fél nem képes meghatározni valamennyi müszaki adatot a teljes megoldás érdekében, vagy a terv megvalósításának anyagi ill. jogi háttere nem tisztázott)

- amennyiben a nyílt vagy szükített lícit eljárások nem engedélyeznék a szerzödés odaítélését

4. Alkudozás   Az az eljárás amelyben a szerzödni kívánó fél a kiválasztott felekkel alkudozásba kezd a szerzödési pontok meghatározását illetöen, beleértve az árakat is. Az eljárás alkalmazható egy meghírdetett kiírás vagy meg nem hírdetett kiírás esetén is.

Meghirdetett kihívás esetén a módszer alkalmazható : 

- amennyiben nyílt vagy szükített lícit, avagy versenytárgyalás után nem érkezett megfelelö ajánlat, vagy egyáltalán nem érkezett ajánlat.

- alaposan motivált kivételes esetekben, amennyiben a beszerzendö termékek, szolgáltatások vagy a megvalositásukkal járó kockázatok, nem teszik lehetövé a megkötendö szerzödés értékének globális meghatározását ;

- amennyiben a kiirt szolgáltatások, föleg pénzügyi vagy intelektuális jellegüek, mint például azok amelyek munkálati tervezéseket igényelnek, nem teszik lehetövé a beszerzési dokumentáció olyan mértékü pontos leirását mint amilyenek a nyilt vagy szükitett lícit kiirásához szükségesek ;

- amennyiben a kért szolgáltatások csak tudományos vagy kisérleti célt szolgálnak, és csakis ha ezek nem profit termelök

Nem meghirdetett kihivás esetén a módszer alkalmazható :

- ha a megkötendö szerzödés tehnikai, müvészi vagy szerzöi jogok miatt csakis megszabott gazdasági operatörnek itélhetö oda

- különösen sürgös állapotok esetén, ha a fenti módszerek határideje nem tartható be, és ha a sürgösségi állapotot megkövetelö esemény nem függ a szerzödö féltöl. Ebben az esetben legfeljebb a sürgösségi helyzet megoldására elegendö idöre köthetö meg a szerzödés ;

- amennyiben a kért szolgáltatások csak tudományos vagy kisérleti célt szolgálnak, és csakis ha ezek nem profit termelök ;

 - amennyiben már létezett egy elözö közbeszerzési eljárás és a bövítéshez vagy javításhoz szükséges termékek csakis az eredeti szállító paramétereinek felelhetnek meg. Ilyen szerzödések odaitélése nem haladhatja meg a három évet az erdedeti beszerzési eljárás odaitélésétöl ;

- amennyiben a vásárlandó termékek nagyon olcsó áron kerülnek felkinálásra, olyan esetekben ha a gazdasági operatör felszámolás alatt áll, vagy gazdasági csödöt jelent ;

- amennyiben szükségessé válik újabb termék vagy szolgáltatás beszerzése, amely nem foglaltatott az eredeti szerzödésben, de amelynek döntö szerepe van a szerzödés megvalósítása terén, és nem választható le az eredeti szerzödésböl ;

- ha a szerzödö fél újabb hasonló vagy ugyanolyan termékeket vagy szolgáltatást akar beszerezni melyeket mar közbeszerzés utján szállítanak neki, de csak ha : a) a szállítást az eredeti szállító végzi el s a termékek, szolgáltatások teljes mértékben azonosak és megfelelnek az eredetileg meghatározott paramétereknek; b) az eredeti szerzödés odaitélése nyilt vagy zártkörü lícit alapján történt; c) az eredeti versenymeghirdetésben szerepelt a szerzödö fél kikötése újabb termékek vásárlására a nyertesnek bejelentett gazdasági operatörtöl d) nem telt el a három év az eredeti beszerzés odaitélésétöl.

5. Arajánlatok 100.000 euro szállítási szerzödések esetén

100.000 euro szolgáltatási szerzödések esetén

750.000 euro munkaelvégzési szerzödések esetén

 
         Speciális beszerzési eljárások
Versenymegoldások   Föleg területrendezési, városrendészeti projektek megvalósítása esetén alkalmazható ahol a szelekció és verseny kimenetelét egy zsüri dönti el.
Direkt vásárlás   A beszerzö direkt módon vásárolhat terméket, szolgáltatást amennyiben azok értéke nem haladja meg a 10.000 euronyi összeget. Az vásárlást igazoló szelvény ez esetben a közbeszerzési szerzödést jelenti.
        Közbeszerzési eljárások odaitélése speciális esetekben
Akkord keretek   A szerzödö fél kötelessége akkord keretek megkötése nyílt vagy zártkörü lícitek kiirása esetén.

Az akkord keretek megkötési ideje legfeljebb négy év. 

Amennyiben a szerzödö fél egyetlen gazdasági operatörrel köt akkord keretet, ennek tartalmaznia kell :  a) a gazdasági operatör által vállalt kötelezettségeket, melyeket a javasolt müszaki megoldás alapján magára vállal; b) az árat mely majd a megkötendö ujabb szerzödéseket érinti.

Ujabb közbeszerzések meghirdetése esetén mely az akkord keretet érintené, a szerzödö fél kötelessége a gazdasági operatörrel való tanácskozás, az ajánlatok kibövítését illetöen.

Több gazdasági operatörrel megkötött akkord keret esetén szükséges lefektetni : a) a gazdasági operatörök által vállalt kötelezettségeket, melyeket a javasolt müszaki megoldás alapján magukra vállalnak; b) az árakat melyek majd a megkötendö ujabb szerzödéseket érintik.

Több gazdasági operatörrel megkötött akkord keret esetén a szerzödö fél folytathatja a közbeszezések odaitélését akár újabb verseny kiirása nélkül is, de újabb versenyfelhivást tehet a keretet aláíró gazdasági operatörök között.

Dinamikus beszerzési rendszer   Dinamikus beszerzési eljárást a szerzödni kivánó fél csak a SEAP keretein belül folytathat; az eljárás legfeljebb négy évig tartható, kivételt képezhetnek speciális, megalapozott indoklással rendelkezö esetek.

A szerzödni kivánó fél köteles minden esetben betartani a nyílt lícitre vonatkozó eljárások szabályait. Az eljárások lefolytatásához és a szerzödések odaitéléséhez minden esetben az elektronikus eljárások módszerét kell alkalmazni.

Elekronikus lícit   A szerzödni kivánó fél az elektronikus lícit eszközeit veheti igénybe :

a) árajánlatok, nyilt és zárt lícit, meghirdetett alkudozások alkalmával, a szerzödések odaitélése elötti fázisban, amennyiben a programfüzet (feladatkör leíró füzet) pontasan tartalmazza a müszaki leirásokat a termékekre vonatkozóan.

b) az akkord keretet aláíró gazdasági operatörök újabb versenyfelhívása esetén

      A közbeszerzési hirdetések közzététele :      - SEAP (www.e-licitatie.ro)

                                                                        - BRM (www.brm.ro) szabadpiaci vásárlások esetén

                        A közbeszerzési eljáráson való részvételhez szükséges kérvény (román nyelven)  itt