Selectați limba dvs

1. Acordarea abonamentelor cu reducere de 90% pentru studenți                                   

Beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate, de pe raza municipiului Oradea, în vârstă de până la 30 de ani, pe tot parcursul anului calendaristic.Studenții din anii terminali beneficiază de abonament subvenționat cu data încărcării înainte de 31 iulie.

În cazul în care nu aveți un card de călătorie, pentru eliberarea acestora vă rugăm să vă prezentați la punctele de preluarea datelor cu:

-  actul de identitate

-  adeverință sau carnet de student vizat pentru anul Universitar în curs

Încărcarcarea cardurilor de călătorie o puteți face la Punctele de Vânzare OTL SA.  Valoarea unui abonament de student lunar cu reducere de 90% pe Municipiul Oradea este de 8 lei.

2. Acordarea abonamentelor cu reducere de 90% pentru studenții din Zona Metropolitană

Oradea Transport Local în parteneriat cu Universitatea din Oradea în baza art. 128 din Legea nr. 199 / 2023 acorda studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvența în instituțiile de învățământ superior acreditate abonamente cu tarif redus 90% pentru transportul din Municipiul Oradea. OTL decontează facilitatea de 90% la Universitatea din Oradea. Pentru transportul metropolitan al elevilor a fost reglementată modalitatea de decontare prin Norme Metodologice pentru aprobarea metodologiei privind acordarea facilităților de transport pentru elevi (nr. 810 / 08.09.2023) care completează Legea nr 198 / 2023. Pentru studenți NU s-au emis Norme Metodologice care să completeze Legea nr 199 / 2023, astfel că OTL nu poate acorda la cumpărare reducerea de 90% din tariful unui abonament metropolitan. OTL așteaptă reglementarea și este direct interesată să acorde direct facilitatea de 90% pentru abonamentele metropolitane. 

Din lipsa cadrului legislativ, în unele orașe din România, studenții plătesc integral abonamentul și se adresează Universităților pentru decontarea facilității de 90%. 

 

3. Acordarea abonamentelor cu tarif subvenționat 100% pentru studenții orfani sau proveniți din centre de plasament   

Beneficiază de tarif subvenționat cu 100% pe pe tot parcursul anului calendaristic, studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art.64 al. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii trebuie să frecventeze cursurile la zi a unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat din unităţile de învăţământ din Municipiul Oradea sau instituţiile de învăţământ superior acreditate, de pe raza Municipiului Oradea şi să se respecte condiționalitățile de vârstă (sub 30 de ani).