Selectați limba dvs

1. Acordarea abonamentelor cu reducere de 90% pentru studenti                                   

   Beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate, de pe raza municipiului Oradea, în vârstă de până la 30 de ani, pe tot parcursul anului calendaristic.Studenții din anii terminali beneficiază de abonament subvenționat cu data încărcării înainte de 31 iulie.

         In cazul in care nu aveti un card de calatorie, pentru eliberarea acestora va rugam sa va prezentati la punctele de preluarea datelor cu :

Ø  actul de identitate

Ø  adeverinta sau carnet de student vizat pentru anul Universitar  in curs

        Incarcarcarea cardurilor de calatorie o puteti face la Punctele  de Vanzare OTL SA .Valoarea unui abonament de student lunar  cu reducere de 90%  pe Municipiu Oradea este de 8 lei.

2. Acordarea abonamentelor cu reducere de 90% pentru studentii din Zona Metropolitana

        Oradea Transport Local in parteneriat cu Universitatea din Oradea in baza art. 128 din Legea nr. 199 / 2023 acorda studentilor inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa in institutiile de invatamant superior acreditate abonamente cu tarif redus 90% pentru transportul din Mun. Oradea. OTL deconteaza facilitatea de 90% la Universitatea din Oradea. Pentru transportul metropolitan al elevilor a fost reglementata modalitatea de decontare prin Norme Metodologice pentru aprobarea metodologiei privind acordarea facilitatilor de transport pentru elevi ( nr. 810 / 08.09.2023) care completeaza Legea nr 198 / 2023. Pentru studenti NU s-au emis Norme Metodologice care sa completeze Legea nr 199 / 2023, astfel ca OTL nu poate acorda la cumparare reducerea de 90% din tariful unui abonament metropolitan. OTL asteapta reglementarea si este direct interesata sa acorde direct facilitatea de 90% pentru abonamentele metropolitane. 

Din lipsa cadrului legislativ, in unele orase din Romania, studentii platesc integral abonamentul si se adreseaza Universitatilor pentru decontarea facilitatii de 90%. 


3. Acordarea abonamentelor cu tarif subventionat 100% pentru studentii orfani sau provenitii din centre de plasament   Beneficiază de tarif subventionat cu 100% pe pe tot parcursul anului calendaristic, studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art.64 ali (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii trebuie să frecventeze cursurile la zi a unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat din unităţile de învăţământ din Municipiul Oradea sau instituţiile de învăţământ superior acreditate, de pe raza Municipiului Oradea şi să se respecte condiționalitățile de vârstă ( sub 30 de ani).