Selectați limba dvs

 

 Carduri OTL

   Adeverinţă decontare pentru cadre didactice

 

Sunt scutiţi de plata taxelor de călătorie următoarele categorii de persoane: 

 copiii cu vârsta de pâna la 6 ani 

 veteranii de război, eroii şi urmaşii celor răniţi sau decedaţi în revoluţia din decembrie 1989 - pe baza legitimaţiei speciale

 toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Oradea

Notă: Călătorii găsiti fără titluri de transport valabile sau necorespunzătoare mijlocului de transport, precum şi cei care folosesc mijloacele de transport în comun în mod neadecvat regulilor de circulaţie, vor fi sancţionaţi conform Hot.nr. 706/31.08.2009 al Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Biletele de hârtie (cumpărate de la chioşcuri de bilete sau automatele de vânzare bilete şi abonamente) vor fi validate în aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

Biletul de hârtie dă dreptul la o singură călătorie, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat.

Abonamentele şi legitimaţiile de călătorie care se pot procura din automatele de vânzare bilete şi abonamente, se vor folosi numai în condiţiile pentru care au fost eliberate.

Biletele de călătorie validate, abonamentele sau legitimaţiile de călătorie nominale nu pot fi transmise altor persoane.

 

Reduceri de tarif pentru transportul cu mijloacele OTL S.A.:

 beneficiază de reducerea de tarif cu 50% elevii si studenţii institutiilor de învătământ acreditate;
reducerea se aplică numai în cazul abonamentelor - acestea se obţin pe baza carnetului de elev sau a legitimaţiei de reducere transport (vizată pe anul în curs).

 conform Hotărârii nr.1364/04.10.2006 din legea nr.282/2005, donatorii de sânge beneficiază de un abonament cu reducere 50% la abonamentul pe transportul în comun, pe o perioadă de o lună de zile. 

Perioada în care pot ridica acest abonament este de maxim 30 zile de la data donării.

Dacă abonatul deţine deja un abonament lunar la tarif integral la data donării, acesta îl va utiliza până la expirare, după care îşi va putea procura abonamentul redus la care are dreptul.

Donatorii se vor prezenta la punctele de vânzare cu următoarele acte:

adeverinţa privind donarea de sânge (în original şi copie) care trebuie să includă parafa medicului, semnătura acestuia şi ştampila unităţii sanitare la care a avut loc donarea.

actul de identitate (în original).

 

Informaţii detaliate asupra preţurilor de titluri de călătorie, modalitatea de vânzare a lor prin chioşcurile de vânzare bilete şi abonamente aparţinând OTL S.A. veţi obţine studiind Regulamentul privind vânzarea abonamentelor prin chioşcurile de vânzare bilete şi abonamente aparţinând OTL S.A.

Consimțământ Cookie-uri

Site-ul nostru web folosește cookie-uri pentru a vă oferi experiența de navigare și informații relevante. Înainte de a continua să utilizați site-ul nostru, sunteți de acord și acceptați Politica noastră privind cookie-urile.